Qui som

El Grup Connect-EU Tecnologies Mèdiques està liderat per un consorci en què participen organismes públics, centres de recerca i empreses (PIMES i multinacionals).

Coordinadors

CISTIB (Center for Computational Imaging & Simulation Technologies in Biomedicine) és un centre de recerca del Departament de Tecnologies i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra. CISTIB és un centre de recerca i desenvolupament internacional i interdisciplinari, líder en l’àmbit de la imatge i la sensorització biomèdica multimodal, el modelat i la simulació biomèdica personalitzades, amb especial èmfasis en les àrees d’angiologia, la cardiologia i la ortopèdia.

Es caracteritza per combinar una sòlida base en recerca aplicada en enginyeria biomèdica amb una capacitat traslacional dels resultats; contribuint així a la generació d’activitat econòmica intensiva en coneixement. Durant el 2010 s’han aconseguit 2.35 M€ en finançament públic per la R+D+i, principalment provinents de la Comissió Europea, 7è Programa Marc, d’ACC1Ó i AGAUR.

La Fundació TicSalut està formada per les diverses administracions públiques involucrades en els àmbits de la salut i les tecnologies de la informació i la comunicació així com les diverses agrupacions d'hospitals i centres sanitaris. La Fundació disposa de tres consells assessors que són el consell assessor d'empreses, el consell de professionals i ciutadans i el consell científic. Les actuacions que realitza van dirigides a quatre objectius principals que són la funció d'observatori elaborant un mapa de tendències, la innovació amb un pla de telemedicina i teleassistència, la normalització amb l'oficina d'interoperabilitat i estàndards i les relacions amb projectes internacionals.

Membres del Consorci

L'Hospital Clínic de Barcelona és un hospital universitari fundat l'any 1906 i pertany a la Xarxa d'Hospitals d'Ús Públic de Catalunya (XHUP). A través de la pràctica totalitat de les especialitats mèdiques i quirúrgiques, l'hospital desenvolupa activitats en l'àmbit assistencial, de recerca i docent, ja sigui directament o a través d'empreses vinculades.
L’Hospital Clínic ha estat pioner en molts aspectes relacionats amb la salut dels ciutadans, especialment en la investigació biomèdica.

Aquesta investigació, que comprèn els esforços d’investigadors bàsics i clínics al laboratori i clínics a l’hospital, es du a terme des de 1996 en el marc de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Aquest centre organitza la seva recerca en 6 àrees temàtiques, dins de les quals s'agrupen més de 50 equips de primer nivell. L'IDIBAPS és un consorci que al nostre país impulsa la recerca translacional, la innovació i l'avanç tecnològic en el camp de la biomedicina, a través de diferents programes que giren al voltant de malalties d'alta prevalença, morbiditat i mortalitat.

Sorin Group és un grup industrial europeu, amb seu a Milà, líder internacional en el tractament de les malalties cardiovasculars que s'ha construït mitjançant la integració d'empreses de biotecnologia majoritàriament europees.

Els seus orígens es remunten a mitjans del segle passat quan es va crear Sorin Biomèdica, que va evolucionar a partir d'una joint venture dedicada a la investigació de la tecnologia nuclear. El grup va ser creixent fins a la creació de Sorin Group el 2004.
L'activitat del grup es concentra en tres línies de negoci: Cardiopulmonar, Vàlvules cardíaques i Gestió del Ritme Cardíac (CRM, Cardiac Rhythm Management). La divisió de CRM per la seva part constitueix la de major creixement i inversió amb una sòlida base en el mercat de dispositius antibradicardia i un ràpid increment dels segments antitaquicardia i de resincronització Cardíaca.

Sorin disposa també d'una sèrie de productes de Arrhythmia Assessment per a l'anàlisi del ritme cardíac amb fins diagnòstics i es caracteritza per la seva orientació a la innovació com element d’identitat.

Alma IT Systems desenvolupa i comercialitza software per la visualització i anàlisi d'imatges mèdiques.

Els nostres productes abasten tot l’espectre clínic, des de la captació, gestió i integració d'imatges radiològiques en l'entorn hospitalari (visors radiològics 2D/MPR/3D, integració PACS i web) fins a aplicatius específics per l’assistència al diagnosi (càncer de mama, colonoscòpia virtual, fusió PET-TAC) i la planificació quirúrgica (intervencions ortopèdiques, vasculars i dentals).

Alma IT Systems és una empresa catalana amb vocació global i forta implantació en els mercats d'Europa, Amèrica i Àsia. La innovació és un element clau per Alma; el nostre Departament d'Investigació participa i lidera nombrosos projectes de recerca nacionals i internacionals, en col·laboració amb altres empreses del sector i centres de recerca de primer nivell.

Pulso té com a principal focus la recerca, creació, fabricació, desenvolupament, comercialització i distribució de productes i serveis propis del sector sanitari i de la salut, de l'assistència mèdica. Té per missió ser el principal representant i avalador d'aquesta espècie de simbiosi entre el desenvolupament de continguts científics i les diferents tecnologies capaces d'utilitzar-los, traient-los el màxim profit a tots dos, en benefici d'una comunicació i formació més efectives i de tots els agents que intervenim en ella.

Transmural Biotech és la primera spin-off creada a partir de la recerca desenvolupada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. La seva creació és recent, a l'any 2009, i té com a objectiu el desenvolupament de noves solucions tecnològiques pels dispositius mèdics i aplicacions de diagnòstic mèdic, ambdós basats en anàlisi d'imatges.

La Fundació Ascamm és un Centre Tecnològic de Disseny i Producció Industrial, líder des de fa més de 25 anys en el desenvolupament d’aplicacions d’alt valor afegit orientats al mercat i en la generació de tecnologia pròpia de producte i procés.
Ascamm està especialitzat en disseny, materials, fabricació i enginyeria del coneixement i ofereix solucions avançades a clients de diferents sectors, com el transport (automoció, aeronàutic, ferroviari), equips industrials, energia, biomèdic-sanitari, electrodomèstics, packaging i transformadors de plàstic i metall, entre d’altres, mitjançant activitats de: R+D Industrial, Assistència Tècnica i Transferència de coneixement.
Ascamm disposa d’una plantilla de 130 persones altament qualificades en les seves avançades instal·lacions d’11.000 m2 al Parc Tecnològic del Vallès, a 20 km de Barcelona, des d’on realitza una intensa activitat nacional i internacional.

 

Cetemmsa és un centre tecnològic de serveis d'R+D, amb una trajectòria de més de 19 anys, que realitza recerca aplicada de materials i dispositius intel·ligents - Smart Materials & Smart Devices.
Els resultats d'aquesta investigació són la base de projectes conjunts amb empreses per a la innovació i el desenvolupament experimental de productes intel·ligents - Smart Innovation - que aporten nous usos i experiències a un ampli ventall de sectors econòmics.
A més a més, una de les principals funcions del centre tecnològic és establir col·laboracions amb altres centres de recerca i universistats pel desenvolupament de projectes conjunts.
Cetemmsa està acreditat com a Centre d'Innovació Tecnològic pel Ministeri de Ciència i Innovació i és membre de la xarxa de centres TECNIO de la Generalitat de Catalunya.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*