Grups de Treball

Per articular l’elaboració de l’Agenda Estratègica i, tenint en compte l’amplitud de temàtiques i especialitats que engloba el sector de les tecnologies mèdiques a Catalunya, s’han definit tres línies estratègiques de treball. Aquestes tres línies han estat definides en funció dels interessos dels organismes de recerca i el teixit industrial català.

Computational Medicine

Computational medicine o Health informatics és una disciplina a la intersecció de les ciències de la informació, la informàtica i l'atenció de la salut. Es compon dels recursos, dispositius i mètodes necessaris per a optimitzar l'adquisició, emmagatzematge, recuperació i ús d'informació en salut i biomedicina.

eHealth

eHealth és el terme general per al conjunt d'eines basades en tecnologies de la informació i la comunicació per ajudar i millorar la prevenció, diagnòstic, tractament, seguiment i gestió de la salut i estil de vida.

Medical Devices & Implants

Qualsevol instrument, dispositiu, programa informàtic, material o qualsevol altre article, utilitzat sol o en combinació, inclosos els programes informàtics destinats pel seu fabricant a finalitats específiques de diagnosis i/o teràpia i que intervinguin en el seu bon funcionament, destinat pel fabricant a ser utilitzat en éssers humans.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*